Glycol-sensor

De wetgeving vereist dat druppel- en spatverliezen ook worden behouden. In de meeste gevallen zijn deze kleinste hoeveelheden echter niet detecteerbaar met normale drukbewaking. Zelfs grotere lekken kunnen niet betrouwbaar worden gedetecteerd door normale drukbewaking, bijvoorbeeld in open systemen met constante wateraanvulling. Aangezien er een constante druk is in het koudwatercircuit door de constante wateraanvulling, wordt de lekkage meestal te laat gedetecteerd met de normale drukcontrole nadat het systeem leeg is gelopen. Drukschommelingen leiden ook vaak tot vals alarm. De AuRü glycol sensor werd ontwikkeld om deze zeer kleine hoeveelheden te detecteren. Bovendien is de AuRü-glycolsensor een nuttige optie voor open systemen waarin een constante druk heerst, zelfs in het geval van een grote lekkage. Deze lekkage kan niet betrouwbaar worden gedetecteerd door normale drukbewaking. Het zelfvoorzienende systeem garandeert een constante bewaking. Als hier glycol wordt gedetecteerd, wordt de gerapporteerde waarde als platte tekst weergegeven op het display van de meegeleverde besturingseenheid en doorgegeven aan het GBS via de potentiaalvrije alarmuitgang. Tegelijkertijd worden de afsluitkleppen van het veiligheidssysteem gesloten.

Bescherming met een fijne neus

Bij kleine lekken druppelt het medium in het opvang- en retentiesysteem. De glycol sensor ruikt zelfs de kleinste hoeveelheden glycoldeeltjes direct voor de afvoer. De gevoeligheid van de sensor kan worden gekalibreerd. Zodra een sensor een afwijking detecteert, worden de kleppen onmiddellijk gesloten.