Glycol scanner

De glycolscanner reageert op minieme hoeveelheden glycolen in het water. Dit maakt het mogelijk om binnen enkele seconden minieme hoeveelheden glycolen in een medium te meten. De glycolscanner bestaat uit verschillende gecombineerde sensoreenheden. De onderdelen die in contact komen met het medium zijn standaard gemaakt van roestvrij staal DIN 1.4571. De gewenste grenswaarde kan als percentage worden ingesteld in de elektronische regeling. Als de grenswaarde wordt overschreden, wordt er een alarmbericht verzonden naar het gebouwbeheersysteem en worden er, afhankelijk van het technische ontwerp, verdere maatregelen genomen. De gemeten glycolconcentratie kan worden opgeroepen in het submenu van de besturingseenheid. Met het intelligente regelsysteem kan het gebruikte type glycol worden geselecteerd, waardoor een optimale meetwaarde wordt bereikt. De debietmonitoren en de temperatuur- en watersensoren zorgen voor een betrouwbare bewaking van het veiligheidssysteem.

Productvoordelen:

  • Opvang van zeer kleine hoeveelheden glycol
  • Gebruik in systemen zonder druk
  • Meting onafhankelijk van de geleidbaarheid van het water
  • Snel vastleggen
  • Nauwkeurige evaluatie

Installatie in:

  • Bakjes verzamelen
  • Leidingsysteem
  • PE container
  • Pompschacht
  • Afvoer van daken