Veiligheid in geval van uitgesproken lekkage

De druksensor is standaard op het gebied van lekkagemonitoring en meet de druk in het water-glycolcircuit. In het geval van een snel uitstromend medium detecteert de eenheid het gemiddelde aan de hand van de uitstromende druk.