AuRü neemt zijn plaats in in de 3de editie van het referentieboek “Leitfaden für Kompressionswasserkühlsätze” geschreven door Dipl.-Ing. Lars Keller. Op pagina’s 81-91 brengt AuRü uitgebreid verslag uit over de vereisten van de waterwetgeving voor de koel- en airconditioningindustrie. Het beschrijft de mogelijke gevolgen in geval van schade en niet-naleving van de Water Resources Act. Mogelijke oplossingen om aan de wettelijke vereisten te voldoen, worden ook opgesomd.